กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน116,460.1856,118.0051.8 %5.05,883.081,152.4580.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร3,086.575,176.00-67.7 %0.0928.82305.2367.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,093.161,878.00-71.8 %0.01,496.81416.7972.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี925.562,671.00-188.6 %0.03,002.12361.7987.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,224.402,626.50-114.5 %0.01,817.50430.9476.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,315.201,695.09-28.9 %0.02,020.16533.4573.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 975.802,485.00-154.7 %0.02,258.01426.4281.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,147.171,373.00-19.7 %0.01,727.68393.7677.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา947.222,278.00-140.5 %0.01,595.25698.2356.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,372.343,712.00-170.5 %0.01,847.92764.7558.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท972.711,512.00-55.4 %0.01,097.24528.6651.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,079.022,026.40-87.8 %0.02,441.80260.7789.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,108.66736.5033.6 %5.01,689.07264.9284.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,280.701,266.001.1 %0.52,534.33855.6566.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่1,238.592,060.00-66.3 %0.03,131.57600.6380.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง904.541,124.00-24.3 %0.01,526.20208.0586.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด783.911,060.50-35.3 %0.01,157.45322.0572.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,217.071,552.50-27.6 %0.02,768.82251.6590.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก894.011,002.00-12.1 %0.01,044.45248.3476.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม1,239.671,240.00-0.0 %0.01,048.23358.6665.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม936.50750.8119.8 %5.01,616.21381.7676.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,867.172,201.00-17.9 %0.03,122.36437.9586.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,384.761,393.00-0.6 %0.02,165.90341.8984.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,106.832,612.00-136.0 %0.02,154.16698.0767.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,303.582,477.00-90.0 %0.0675.17215.9068.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,199.882,215.00-84.6 %0.01,468.21287.2280.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,181.931,849.77-56.5 %0.02,332.60355.0884.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,150.851,626.00-41.3 %0.01,437.83464.0667.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,888.32867.0054.1 %5.02,223.8357.0097.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,149.41209.1781.8 %5.01,169.11321.8972.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์847.56932.00-10.0 %0.01,733.58679.6760.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี927.411,196.00-29.0 %0.01,510.40630.2858.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,686.684,024.50-138.6 %0.0986.44654.3033.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา945.082,370.50-150.8 %0.01,288.73321.9075.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา715.971,450.50-102.6 %0.01,762.71284.1783.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,437.692,683.00-86.6 %0.01,986.01377.4781.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,487.553,668.50-146.6 %0.01,300.27419.6467.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร716.931,780.00-148.3 %0.01,474.06412.1072.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,003.651,734.99-72.9 %0.02,249.92447.4580.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,068.892,146.00-100.8 %0.01,717.53209.4487.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์680.871,504.80-121.0 %0.02,422.24242.8990.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่841.601,589.00-88.8 %0.01,765.47418.5976.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,345.983,468.00-157.7 %0.0541.57440.9018.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม834.771,452.50-74.0 %0.01,584.83189.9188.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร737.475,466.00-641.2 %0.01,435.68346.5375.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน729.13612.0016.1 %5.02,429.09586.9475.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร915.91757.5017.3 %5.01,416.44298.3878.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา916.961,192.60-30.1 %0.01,467.21224.2084.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,256.051,311.00-4.4 %0.02,095.03241.0988.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,038.263,122.60-200.8 %0.01,263.47342.4572.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,156.322,436.00-110.7 %0.01,307.62324.4075.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,077.362,855.00-165.0 %0.01,703.05389.2777.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,049.312,025.60-93.0 %0.01,715.49432.3574.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,283.642,440.00-90.1 %0.02,433.1143.2198.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,111.182,227.20-100.4 %0.01,489.64331.8577.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย591.141,670.71-182.6 %0.02,302.77337.8485.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,423.302,722.50-91.3 %0.02,050.49219.5089.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร871.501,062.50-21.9 %0.02,118.94300.2385.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,438.604,161.00-189.2 %0.01,897.14417.1478.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,755.813,051.30-73.8 %0.01,109.98493.0555.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,722.423,746.00-117.5 %0.0835.48298.7064.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม819.301,863.60-127.5 %0.0467.75251.8146.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร2,325.942,412.00-3.7 %0.0682.56314.4053.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว959.081,760.70-83.6 %0.01,835.68374.7779.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,193.232,046.00-71.5 %0.01,311.97298.3077.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี965.481,714.80-77.6 %0.0649.32253.8160.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,051.151,769.57-68.3 %0.01,765.73246.0286.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,061.987.6599.3 %5.01,605.39712.9155.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,150.222,950.20-156.5 %0.02,467.76273.5188.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์782.53559.0028.6 %5.01,950.61499.7774.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,487.942,839.68-90.8 %0.01,217.44437.1364.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู486.002,164.00-345.3 %0.01,344.98246.8981.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง2,115.811,372.2035.1 %5.0835.88433.7048.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ904.621,312.80-45.1 %0.01,234.86426.1565.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,254.172,339.44-86.5 %0.02,344.36489.5679.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์844.791,449.50-71.6 %0.01,983.86487.4875.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี772.471,762.70-128.2 %0.01,865.91383.6579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,358.741,668.80-22.8 %0.02,725.85891.7967.3 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,175.454,721.27-48.7 %0.02,092.58266.0087.3 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,445.845,875.20-140.2 %0.02,750.00841.8469.4 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง10,297.5512,500.00-21.4 %0.01,519.10727.9752.1 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,183.765,544.00-153.9 %0.01,870.21332.3582.2 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง1,875.416,180.00-229.5 %0.02,453.69568.2176.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,150.133,867.006.8 %3.02,504.48331.9886.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,734.713,281.00-89.1 %0.01,239.99299.3375.9 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,300.086,233.00-45.0 %0.0728.19967.53-32.9 %0.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,268.168,229.76-151.8 %0.01,223.16281.5277.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส3,360.235,389.60-60.4 %0.01,525.84408.2673.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่4,870.9911,598.34-138.1 %0.03,234.10618.0980.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง5,700.4213,588.00-138.4 %0.01,961.22550.8571.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,110.899,848.002.6 %1.0842.83691.0418.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา2,949.514,641.00-57.3 %0.03,126.95309.8590.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช6,107.958,056.47-31.9 %0.02,278.78501.5078.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,053.808,571.83-111.5 %0.01,295.301,008.6922.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,214.313,962.50-23.3 %0.01,529.97722.9552.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง7,706.7511,611.16-50.7 %0.02,475.58694.3372.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,333.266,673.00-25.1 %0.0963.47273.9171.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์6,256.6611,148.24-78.2 %0.03,343.01489.0785.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา10,875.2413,858.29-27.4 %0.02,144.00881.0558.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี6,049.538,934.87-47.7 %0.01,092.481,049.403.9 %1.5
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี11,496.4123,498.00-104.4 %0.01,110.67166.7185.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี7,755.416,636.0014.4 %5.01,687.10465.5072.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี8,664.1312,607.71-45.5 %0.02,587.19680.4273.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,215.1826,595.85-87.1 %0.01,522.27441.7571.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด15,072.2915,666.00-3.9 %0.01,092.66289.1473.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,155.1332,186.00-112.4 %0.01,078.21437.0459.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช7,265.7414,432.70-98.6 %0.01,309.04631.2151.8 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,597.309,844.32-516.3 %0.0602.52585.672.8 %1.0
รวม 396,826 526,425 -32.66 % 190,251 47,835 74.86 %