กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์110,440.0883,892.0024.0 %5.06,214.501,812.1570.8 %5.0
รวม 110,440 83,892 24.04 % 6,215 1,812 70.84 %