สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 126,351.32118,282.006.4 %3.06,880.484,021.8041.5 %5.0
รวม 126,351 118,282 6.39 % 6,880 4,022 41.55 %