สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ111,809.8449,434.0055.8 %5.05,795.532,241.8361.3 %5.0
รวม 111,810 49,434 55.79 % 5,796 2,242 61.32 %