สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี632,927.25319,118.0049.6 %5.07,702.801,647.7878.6 %5.0
รวม 632,927 319,118 49.58 % 7,703 1,648 78.61 %