กรมการขนส่งทางบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 566,796.75436,523.0023.0 %5.010,197.886,316.4438.1 %5.0
รวม 566,797 436,523 22.98 % 10,198 6,316 38.06 %