กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน107,312.33129,797.00-21.0 %0.05,851.81837.7685.7 %5.0
รวม 107,312 129,797 -20.95 % 5,852 838 85.68 %