กรมทางหลวง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวง496,946.34429,434.0013.6 %5.016,254.2315,717.303.3 %1.5
สำนักทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)15,315.1713,753.0010.2 %5.04,310.473,216.7025.4 %5.0
รวม 512,262 443,187 13.48 % 20,565 18,934 7.93 %