กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท268,206.75218,161.0018.7 %5.09,219.234,330.7853.0 %5.0
รวม 268,207 218,161 18.66 % 9,219 4,331 53.02 %