กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์461,396.84265,656.0042.4 %5.06,477.14884.7586.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย273,539.16250,000.008.6 %4.01,313.411,697.65-29.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,615.462,532.0073.7 %5.040.1166.50-65.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย282,052.88247,000.0012.4 %5.01,642.201,007.0738.7 %5.0
สำนักข่าว17,402.8346,000.00-164.3 %0.05,575.521,107.8280.1 %5.0
รวม 1,044,007 811,188 22.30 % 15,048 4,764 68.34 %