กรมควบคุมมลพิษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมมลพิษ212,628.56170,397.9419.9 %5.07,318.225,438.7025.7 %5.0
รวม 212,629 170,398 19.86 % 7,318 5,439 25.68 %