กรมป่าไม้
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป่าไม้ 272,690.38168,050.0038.4 %5.011,204.668,379.0525.2 %5.0
รวม 272,690 168,050 38.37 % 11,205 8,379 25.22 %