กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 115,429.06112,852.002.2 %1.05,958.12659.4188.9 %5.0
รวม 115,429 112,852 2.23 % 5,958 659 88.93 %