กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 378,421.78262,093.0030.7 %5.05,614.18865.0584.6 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,189.54502.0057.8 %5.044.7455.21-23.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี1,659.28774.0053.4 %5.082.9337.0855.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,666.27307.0081.6 %5.093.9137.0460.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,402.01772.0067.9 %5.061.61109.33-77.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,871.7840.1097.9 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี1,683.75393.0076.7 %5.049.730.9098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,713.771,359.0020.7 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)2,600.201.00100.0 %5.031.5924.3023.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,683.75809.0052.0 %5.032.741.0096.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,814.773,660.81-30.1 %0.052.88110.24-108.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราด2,829.00315.0088.9 %5.063.7268.42-7.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,636.06637.0061.1 %5.050.0975.38-50.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,955.41805.0058.8 %5.067.9752.5422.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,689.57597.0064.7 %5.034.6361.85-78.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,688.29311.4181.6 %5.038.4573.33-90.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,785.84309.0082.7 %5.051.5471.72-39.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,653.33335.0079.7 %5.043.2753.67-24.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,613.83981.0039.2 %5.053.7951.783.7 %1.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,511.991.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,689.646,116.50-127.4 %0.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,513.35926.0038.8 %5.048.7470.71-45.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,979.93552.0072.1 %5.055.7654.791.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)1,650.19717.0056.6 %5.069.2852.3724.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,731.43333.0080.8 %5.053.7253.340.7 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี1,631.31547.0066.5 %5.053.8742.2021.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,538.681.0099.9 %5.058.6474.37-26.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,654.31210.0087.3 %5.046.1463.75-38.2 %0.0
รวม 428,459 284,405 33.62 % 7,002 2,238 68.03 %