สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ138,895.5373,000.0047.4 %5.07,355.74450.0093.9 %5.0
รวม 138,896 73,000 47.44 % 7,356 450 93.88 %