กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ87,912.7231,030.0064.7 %5.05,285.88335.0493.7 %5.0
รวม 87,913 31,030 64.70 % 5,286 335 93.66 %