กรมธุรกิจพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธุรกิจพลังงาน94,472.5029,018.0069.3 %5.05,554.781,203.1278.3 %5.0
รวม 94,473 29,018 69.28 % 5,555 1,203 78.34 %