สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน95,298.1450,000.0047.5 %5.05,188.96490.9590.5 %5.0
รวม 95,298 50,000 47.53 % 5,189 491 90.54 %