สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์177,482.3090,479.1149.0 %5.05,511.00903.0183.6 %5.0
รวม 177,482 90,479 49.02 % 5,511 903 83.61 %