กรมการค้าต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าต่างประเทศ229,872.17157,620.8631.4 %5.09,494.381,717.1881.9 %5.0
รวม 229,872 157,621 31.43 % 9,494 1,717 81.91 %