กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายใน171,972.67136,576.4120.6 %5.06,861.724,705.9931.4 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,259.865,976.0046.9 %5.01,720.45136.8092.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)8,448.144,768.0043.6 %5.0814.94416.4548.9 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,205.052,669.0616.7 %5.0987.34168.1583.0 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)6,921.713,405.0050.8 %5.01,520.73231.7584.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี2,412.80380.0084.3 %5.0681.63119.7982.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,605.94793.0069.6 %5.0497.16201.2759.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,506.48669.0073.3 %5.0456.82114.9574.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐม2,583.65458.0082.3 %5.0362.46700.73-93.3 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,552.461,342.0047.4 %5.0603.6056.5090.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,493.071,103.0055.8 %5.0366.4699.7572.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี10,072.38740.0092.7 %5.0691.14340.1850.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชร2,112.37501.0076.3 %5.01,060.53759.0328.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,350.87564.0076.0 %5.0729.81260.6264.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,591.73738.0071.5 %5.0699.5647.5093.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,588.60201.0092.2 %5.0591.63325.1745.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,562.30694.0072.9 %5.0707.05127.5382.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,361.49499.2078.9 %5.0751.67177.0776.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,215.44382.0082.8 %5.0719.44367.6548.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานี2,314.78310.0086.6 %5.0692.3239.0294.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์2,484.90903.0063.7 %5.0861.98215.5275.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,233.32310.0090.4 %5.01,008.07209.0079.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,199.21799.0063.7 %5.0587.11238.0059.5 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,309.52363.3084.3 %5.0506.47100.7780.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,585.871,044.0059.6 %5.0685.78182.5273.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,590.25732.0071.7 %5.0570.1966.4688.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,945.62787.2073.3 %5.0561.39130.9076.7 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรี3,065.20633.1079.3 %5.0618.22101.4783.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,303.68377.0083.6 %5.0825.03107.0887.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,088.551,690.3076.2 %5.0416.90222.7746.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,651.861,099.5058.5 %5.0434.88130.5970.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา2,834.93905.0068.1 %5.0596.45118.7580.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,473.13281.0088.6 %5.0757.88184.1575.7 %5.0
รวม 284,898 172,693 39.38 % 29,947 11,404 61.92 %