กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 138,201.5884,094.9139.2 %5.05,607.93795.1085.8 %5.0
รวม 138,202 84,095 39.15 % 5,608 795 85.82 %