กรมทรัพย์สินทางปัญญา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 187,863.50136,104.4527.6 %5.06,642.861,368.5379.4 %5.0
รวม 187,864 136,104 27.55 % 6,643 1,369 79.40 %