กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า260,550.50192,257.5926.2 %5.06,749.161,762.4073.9 %5.0
รวม 260,551 192,258 26.21 % 6,749 1,762 73.89 %