กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ202,054.81175,641.3013.1 %5.06,183.241,216.3380.3 %5.0
รวม 202,055 175,641 13.07 % 6,183 1,216 80.33 %