สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย288,636.56180,635.0037.4 %5.012,424.062,124.4382.9 %5.0
รวม 288,637 180,635 37.42 % 12,424 2,124 82.90 %