กรมการปกครอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 527,443.31394,398.0025.2 %5.012,333.397,245.9041.2 %5.0
รวม 527,443 394,398 25.22 % 12,333 7,246 41.25 %