กรมการพัฒนาชุมชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการพัฒนาชุมชน 214,433.52124,546.2241.9 %5.07,011.803,583.4948.9 %5.0
รวม 214,434 124,546 41.92 % 7,012 3,583 48.89 %