กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย162,606.88121,000.0025.6 %5.06,617.842,796.6457.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี11,117.538,902.8019.9 %5.01,882.831,908.79-1.4 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย10,669.298,085.0024.2 %5.02,045.992,293.12-12.1 %0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 16 ชัยนาท14,361.2013,209.008.0 %4.01,736.71650.8062.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี11,087.436,980.0037.0 %5.01,132.37533.9052.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต13,262.057,387.2044.3 %5.01,455.42227.0584.4 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต13 อุบลราชธานี11,773.697,869.8833.2 %5.01,658.25659.5060.2 %5.0
รวม 234,878 173,434 26.16 % 16,529 9,070 45.13 %