กรมหม่อนไหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม82,198.5430,859.0062.5 %5.05,223.35472.4191.0 %5.0
รวม 82,199 30,859 62.46 % 5,223 472 90.96 %