สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม262,259.09225,683.5013.9 %5.05,923.721,544.4573.9 %5.0
รวม 262,259 225,684 13.95 % 5,924 1,544 73.93 %