กรมคุมประพฤติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุมประพฤติ 849,921.3817,000.0098.0 %5.06,692.881,097.1883.6 %5.0
รวม 849,921 17,000 98.00 % 6,693 1,097 83.61 %