กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 97,890.8229,722.0769.6 %5.05,589.171,099.5080.3 %5.0
รวม 97,891 29,722 69.64 % 5,589 1,100 80.33 %