กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 256,545.41133,000.0048.2 %5.08,240.584,004.5951.4 %5.0
รวม 256,545 133,000 48.16 % 8,241 4,005 51.40 %