กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 147,944.39101,365.0031.5 %5.06,342.70674.9589.4 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 28,648.8919,806.0030.9 %5.0577.16744.71-29.0 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 215,604.09168,280.0621.9 %5.0559.38467.9016.4 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 118,675.91121,150.00-2.1 %0.01,934.441,668.4813.7 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง196,303.947,320.0096.3 %5.02,488.56653.4073.7 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง111,553.1891,861.0017.7 %5.01,822.47476.4573.9 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม171,844.05316,679.00-84.3 %0.02,258.21647.2571.3 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร134,383.09127,657.005.0 %2.52,806.463,504.43-24.9 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี110,756.0471,645.0035.3 %5.01,287.81656.7649.0 %5.0
รวม 1,235,714 1,025,763 16.99 % 20,077 9,494 52.71 %