กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 456,877.28260,210.0043.0 %5.08,909.697,280.8918.3 %5.0
รวม 456,877 260,210 43.05 % 8,910 7,281 18.28 %