สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 93,666.3733,782.5763.9 %5.04,938.82644.6586.9 %5.0
รวม 93,666 33,783 63.93 % 4,939 645 86.95 %