สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 49,592.1739,067.9821.2 %5.05,707.982,445.4957.2 %5.0
รวม 49,592 39,068 21.22 % 5,708 2,445 57.16 %