สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน267,442.75163,292.0038.9 %5.06,083.18918.0084.9 %5.0
รวม 267,443 163,292 38.94 % 6,083 918 84.91 %