กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน324,520.53137,742.7357.6 %5.07,990.452,829.2664.6 %5.0
รวม 324,521 137,743 57.56 % 7,990 2,829 64.59 %