กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน248,179.09106,781.0057.0 %5.06,236.39370.5094.1 %5.0
รวม 248,179 106,781 56.97 % 6,236 371 94.06 %