กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน4,240,244.00105,000.0097.5 %5.06,470.892,118.7167.3 %5.0
รวม 4,240,244 105,000 97.52 % 6,471 2,119 67.26 %