สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม317,949.88177,000.0044.3 %5.06,111.322,419.7560.4 %5.0
รวม 317,950 177,000 44.33 % 6,111 2,420 60.41 %