กรมการศาสนา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการศาสนา 81,329.2927,440.0066.3 %5.04,973.22760.0084.7 %5.0
รวม 81,329 27,440 66.26 % 4,973 760 84.72 %