กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 139,170.28119,115.0014.4 %5.05,098.28698.0086.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน8,941.051,572.2082.4 %5.0495.1296.2480.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส4,708.62118.0097.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก13,032.217,167.0045.0 %5.0526.69189.0064.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,530.378,112.0014.9 %5.0965.38177.6881.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น14,914.793,903.2773.8 %5.0482.45114.0076.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,648.342,818.0079.4 %5.0459.9748.5089.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,317.765,691.1268.9 %5.0656.22315.9451.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,362.991,161.2486.1 %5.0294.14194.3733.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร9,726.824,256.0056.2 %5.0582.37115.0780.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่13,478.787,884.0041.5 %5.02,233.08114.0594.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,362.461,108.0086.8 %5.01,185.7049.7895.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,104.617,355.4143.9 %5.0436.0192.3078.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช10,631.467,368.0030.7 %5.0840.120.9599.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน12,587.781,239.7090.2 %5.0951.2838.5196.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า7,828.611,012.0087.1 %5.01,239.53114.0090.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง17,273.0311,081.0035.8 %5.01,341.73393.9970.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี9,757.293,663.0062.5 %5.0241.0176.7468.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร38,260.1388,495.00-131.3 %0.01,393.3257.0095.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,193.7911,824.6762.1 %5.0968.02890.848.0 %4.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,580.461,658.0080.7 %5.0259.3552.6979.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช8,869.881.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี8,788.813,760.0057.2 %5.0548.3369.8487.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย15,631.973,126.8780.0 %5.0660.09129.2080.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์5,544.94519.0090.6 %5.079.6376.953.4 %1.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด10,678.515,700.0046.6 %5.01,987.75139.1393.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี10,909.452,350.0078.5 %5.0391.3757.0085.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,545.3918,253.01-25.5 %0.02,932.33107.7996.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,298.262,075.0077.7 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 12,289.871,992.4383.8 %5.0393.24180.9354.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,257.594,489.6438.1 %5.0131.161.9098.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์36,428.2515,387.0057.8 %5.02,576.50234.5790.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี10,457.0811,661.00-11.5 %0.0430.3469.9683.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์10,995.173,752.9265.9 %5.01,243.31305.1375.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย9,113.632,550.5172.0 %5.0441.4533.7792.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป14,419.9620,870.00-44.7 %0.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,298.22487.0094.1 %5.0284.0451.9281.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,574.902,331.7278.0 %5.02,288.45101.6595.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง13,593.808,899.3734.5 %5.0740.76152.0079.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก10,988.692,016.0081.7 %5.0869.3092.1589.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,776.341,068.1486.3 %5.0209.8895.9554.3 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,605.9338,362.60-261.7 %0.0550.23132.0576.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา8,637.215,800.0032.8 %5.01,282.451.9099.9 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 216,961.3710,881.60-56.3 %0.05,319.750.90100.0 %5.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์6,963.872,329.2766.6 %5.0696.250.9599.9 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,301.172,030.0072.2 %5.05,358.9951.5599.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี5,206.852,116.8059.3 %5.0575.630.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช19,328.6765,310.00-237.9 %0.0748.76162.0078.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่5,355.713,845.8028.2 %5.0180.721.0099.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,613.025,793.0032.7 %5.01,177.942.8599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,221.141,764.0075.6 %5.0764.53129.8783.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา7,806.023,760.0051.8 %5.01,165.6123.4398.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา6,254.74987.5284.2 %5.0305.0447.5384.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี6,705.421,729.8074.2 %5.09,511.611.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,135.341,572.0049.9 %5.056,559.3171.9899.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ6,265.391,000.0084.0 %5.0187.981.9099.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 4,488.833,664.0018.4 %5.018,648.81165.6899.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา4,988.602,416.0051.6 %5.02,858.4676.0097.3 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,467.074,168.00-68.9 %0.017,096.7138.2999.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม4,451.772,961.0033.5 %5.019,178.5583.8099.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,409.692,720.0020.2 %5.08,703.530.95100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 6,386.713,418.6946.5 %5.0347.733.3399.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,775.603,091.01-11.4 %0.034,565.3217.9699.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,249.485,182.4037.2 %5.01,252.4436.6597.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี3,670.365,960.00-62.4 %0.023,419.0126.2999.9 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่4,113.786,730.20-63.6 %0.0595.7843.3992.7 %5.0
รวม 809,236 595,487 26.41 % 277,628 6,912 97.51 %