กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม219,756.8644,000.0080.0 %5.014,606.481,039.7892.9 %5.0
รวม 219,757 44,000 79.98 % 14,606 1,040 92.88 %