กรมวิทยาศาสตร์บริการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ198,735.25316,341.00-59.2 %0.06,589.701,194.8481.9 %5.0
รวม 198,735 316,341 -59.18 % 6,590 1,195 81.87 %