สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ124,117.20158,000.00-27.3 %0.06,086.31606.0090.0 %5.0
รวม 124,117 158,000 -27.30 % 6,086 606 90.04 %