สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี154,111.8490,898.0041.0 %5.05,751.761,114.5180.6 %5.0
รวม 154,112 90,898 41.02 % 5,752 1,115 80.62 %