สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ194,810.81303,353.00-55.7 %0.08,643.92649.7992.5 %5.0
รวม 194,811 303,353 -55.72 % 8,644 650 92.48 %